Kwaliteitsstatuut & Registraties

Registraties

BIG-registratie als gezondheidspsycholoog: 39059894525

AGB-code persoonlijk: 94004381

AGB-code praktijk: 94058178

KvK Flevoland: 32156045

Lidmaatschap beroepsvereniging

Ik ben lid van de landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Ik volg de richtlijnen die mijn beroepsvereniging mij voorschrijft en wordt eens in de 5 jaar gevisiteerd (gecontroleerd op kwaliteit). Je kunt alle informatie vinden op de site van de LVVP.info.nl.


Kwaliteitsstatuut GGZ

          Ik ben in het bezit van een geldig Kwaliteitsstatuut 2022. Als je inzage wilt kun je mij om een papieren uitdraai vragen op de praktijk.