Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op de klacht of het probleem, maar vraagt: Wat wilt u ervoor in de plaats? De focus is op de gewenste situatie in de toekomst.  De cliënt wordt als competent gezien om zijn doel te formuleren en oplossingen te bedenken en uit te voeren die dit doel dichterbij brengen.  De expertise van de therapeut ligt in het stellen van oplossingsgerichte vragen  om de cliënt hierbij te helpen.  Daar waar de cliënt gestuurd is of vindt dat de ander of iets anders moet  veranderen, heeft de oplossingsgerichte therapeut de expertise om te motiveren tot verandering van gedrag.  Probleemanalyse is meestal niet nodig, doelanalyse daarentegen wel.