Over mij

Psycholoog

Na het afronden van mijn studie Klinische Psychologie (1997) aan de Universiteit van Amsterdam heb ik een aantal jaren gewerkt in het forensische-psychologische veld met zowel jeugdigen als volwassen. Daarnaast volgde ik de postdoctorale RINO opleiding tot Gezondheidspsycholoog. In 2003 ben ik me gaan toeleggen op de eerstelijns-psychologische hulpverlening. Ik heb gewerkt in groepspraktijken in Purmerend en Huizen en in 2011 ben ik begonnen met mijn solopraktijk in Almere Poort. Naast de praktische werkzaamheden houd ik me continue bezig met het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van mijn werk door deelname aan intervisiena- en bijscholing en lidmaatschap van de beroepsvereniging.

In de behandeling vind ik het vooral belangrijk dat je je op je gemak voelt en met mij een nauwe en open samenwerking durft aan te gaan om je problemen en/of klachten te bespreken en aan te pakken. Jouw hulpvraag staat centraal. Aan de hand van deze hulpvraag en de aard van je klachten zullen we een passende behandeling starten. Tijdens de behandeling, die gemiddeld zo’n 8 sessies in beslag neemt, zal ik als behandelaar naast je staan in het proces om je eigen mogelijkheden en antwoorden te vinden t.a.v. de geformuleerde behandeldoelen en hiervoor nuttig gereedschap aanreiken. Soms is de behandeling overwegend praktisch, oplossingsgericht of educatief, een andere keer is het nodig om terug te gaan naar ingrijpende gebeurtenissen of je ontwikkelingsgeschiedenis om de problemen waar je nu last van hebt te begrijpen, te verwerken of op te lossen en soms is het vooral belangrijk dat je je verhaal kunt delen en je je begrepen en erkent voelt. In mijn behandelvisie vormen lichaam en geest een ondeelbaar geheel zodat ook lichaamsgerichte interventies deel uit kunnen maken van de behandeling.

Tenslotte zal ik je adviseren en/of begeleiden wanneer meer intensieve hulp- of een andere vorm van hulpverlening nodig is.
Misschien tot ziens!

Navigatie

Links

Contact

© All rights reserved | Webdesign door Koster-Media