Tarieven & vergoedingen

Wanneer u bent verwezen door de (huis)arts voor behandeling binnnen de BGGZ vanwege een (vermoeden) van een DSM-diagnose komt u in aanmerking voor vergoeding door de basisverzekering (minus het eigen risico). Er zijn een aantal diagnoses waarvoor een uitzondering is gemaakt zoals de aanpassingsstoornis, slaapstoornissen, burnout etc.(raadpleeg uw verzekering). Deze dient u zelf te betalen of worden (deels) vergoedt door uw aanvullende verzekering.


Tarieven voor vergoede zorg (Het zorgprestatiemodel)

Goed om te weten

De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaan­bieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. 

In overleg met de behandelaar zal de duur van de consulten worden afgesproken, over het algemeen zullen de consulten tussen de 45 en 90 minuten duren.

Heb je op één dag meerdere keren contact met je zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

 Bijlage 1.

Tarieven Zorgprestatiemodel per 1 januari 2023

Soorten zorgprestaties

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt je behandelaar wat er met jou aan de hand is, welke problematiek er bij je speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling ga je met je behandelaar in gesprek met als doel je problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als jouw behandelaar het voor jouw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

In onderstaande overzichten zijn de tarieven opgenomen vanaf 1 januari 2023, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgverzekeraars hebben elk een eigen tarief vastgesteld voor gecontracteerde zorgverleners. De bedragen die in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt met de verzekeraars, het percentage dat wordt berekend van de onderstaande bedragen ligt tussen de 80-100%. 

In het overzicht zijn de tarieven opgenomen van de consulten die 5, 15, 30, 45, 60, 75 en 90 minuten duren.

NZA tarieven Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) GZ-psycholoog

Tijd                                    Maximum tarief 

5 min. behandeling 29,68 en diagnostiek 37,87

15 min. behandeling 52,99 en diagnostiek 65,19

30 min. behandeling 90,36 en diagnostiek 108,04

45 min. behandeling 128,40 en diagnostiek 151,07

60 min. behandeling 152,50 en diagnostiek 173,40

75 min. behandeling 187,76 en diagnostiek  211,34                               

90 min. behandeling 229,30 en diagnostiek 259,01

 

Tarieven voor onvergoede zorg

De tarieven voor onvergoede zorg komen overeen met de bovenstaande NZA-tarieven met een korting van 10%. Indien nodig wordt een inkomensafhankelijk tarief, in overleg vastgesteld. 

 

 

Bijlage 2.

Zorgvraagtypering

Het zorgvraagtype geeft informatie over jouw zorgvraag. Je zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die je krijgt.

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. Deze praktijk levert zorgvraagtypen 1 tot en met 4, geschikt voor behandeling binnen de generalistische Basis-GGZ. Is er sprake van de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 of hoger dan is behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ of elders geïndiceerd.

 

De zorgvraagtypering wordt gedaan met behulp van een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de client. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij jouw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met jou afgesproken wordt op grond van jouw diagnose en de doelen die je samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal  je handelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij je nemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met jou.

Cliënten die binnen zorgvraagtype 1-4 vallen:

Een zorgvraag die verband houdt met een psychische aandoening, maar waarbij geen sprake is of sprake is geweest van verontrustende psychotische symptomen en/ of wanen en hallucinaties

1 Psychische aandoening – lichte problematiek

Algemene omschrijving: Deze groep heeft klachten, zoals een depressieve stemming, angst, rouw of andere psychische klachten, de impact daarvan is echter beperkt. Er kan sprake zijn van middelenmisbruik.

Exclusief: Er is geen sprake van verontrustende psychotische symptomen. Beperkingen Het is niet waarschijnlijk dat de stoornis leidt tot ontregeling van het algemeen dagelijks functioneren.

Risico: Er is waarschijnlijk geen sprake van risico’s.

Beloop: De problematiek is veelal van korte duur en gerelateerd aan levensgebeurtenissen. Evaluatie • Indicatieve periode van zorg: 8-12 weken • Suggestie reviewtermijn: 12 weken

2 Psychische aandoening – lichte problematiek met grotere zorgvraag

Algemene omschrijving: Deze groep heeft klachten, zoals een depressieve stemming, angst of andere psychische klachten; de impact daarvan is echter beperkt. Patiënten hebben mogelijk al eerder zorg ontvangen, gerelateerd aan zorgvraagtype 1, en hebben nu meer specifieke interventies nodig, of zij zijn eerder met succes behandeld binnen een hoger zorgvraagtype en presenteren nu mildere symptomen. Er kan sprake zijn van middelenmisbruik.

Exclusief: Er is geen sprake van verontrustende psychotische symptomen.

Beperkingen: Het is niet waarschijnlijk dat de stoornis leidt tot ontregeling van het algemeen dagelijks functioneren, maar patiënten kunnen lichte beperkingen ervaren. Risico Risico Er is waarschijnlijk geen sprake van risico’s.

Beloop: De problematiek is veelal van korte duur en gerelateerd aan levensgebeurtenissen. Evaluatie • Indicatieve periode van zorg: 12-15 weken • Suggestie reviewtermijn: 15 weken

3 Psychische aandoening – matige problematiek

Algemene omschrijving: Deze groep heeft matige klachten, zoals een depressieve stemming, angsten of andere psychische klachten.

Exclusief: Er is geen sprake van verontrustende psychotische symptomen. Er kan sprake zijn van middelenmisbruik.

Beperkingen: Het is niet waarschijnlijk dat de stoornis leidt tot ontregeling van het algemeen dagelijks functioneren, maar patiënten kunnen matige beperkingen ervaren. Risico Er is waarschijnlijk geen sprake van risico’s.

Beloop: Van korte duur of onderdeel van laagfrequente behandeling.

Evaluatie • Indicatieve periode van zorg: 6 maanden • Suggestie reviewtermijn: 3 maanden

4 Psychische aandoening – ernstige problematiek

Algemene omschrijving: Deze groep heeft een ernstige depressie en/of angsten en/of andere ernstige psychische of gedragsproblemen. De patiënt ervaart ontregeling van het dagelijks functioneren en er kan sprake zijn van een verhoogd risico op zelfbeschadiging, suïcidale gedachten of suïcidaal gedrag. Er kan sprake zijn van middelenmisbruik.

Exclusief: Er is geen sprake van verontrustende psychotische symptomen.

Beperkingen: Er kan sprake zijn van een duidelijke ontregeling van het algemeen dagelijks functioneren.

Risico: Er kan sprake zijn van een verhoogd risico op zelfbeschadiging, suïcidale gedachten of suïcidaal gedrag.

Beloop Behandeling is nodig om verbetering te bereiken of te voorkomen dat er een verslechtering optreedt met negatieve gevolgen voor het functioneren op lange termijn. Evaluatie • Indicatieve periode van zorg: 6-18 maanden • Suggestie reviewtermijn: 6 maanden.