Werkwijze

Intake
Het intakegesprek is bedoeld om met elkaar kennis te maken, te kijken of het klikt en in te schatten of ik kan bieden wat je vraagt. De intake neemt 1 a 2 gesprekken in beslag. Er zal vooral informatie worden ingewonnen over je klachten, actuele leefsituatie, hulpvraag en indien relevant, gegevens uit je achtergrondgeschiedenis. Ook kan het zijn dat er vragenlijsten worden gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in de problematiek. Na de intake volgt een voorstel voor behandeling of een advies om elders hulp te zoeken. Voel je te allen tijde vrij de vragen te stellen die je hebt: daar ben ik voor!

Behandelplan
Als alle informatie is verzameld wordt in samenspraak een behandelplan opgesteld waarin doelen en werkwijze zijn vastgelegd. Tijdens de behandeling zal van tijd tot tijd het verloop geëvalueerd worden zodat het behandelplan zo nodig bijgesteld kan worden. Een behandeling bestaat uit gemiddeld 8 gesprekken. Binnen de behandeling maak ik afhankelijk van de klachten, hulpvraag en doelen gebruik van diverse behandelmethoden (zie onder). Bovendien bestaat de mogelijkheid om de behandelconsulten, al wandelend in de natuur, te laten plaatsvinden.

Einde behandeling
Nadat de behandeldoelen in voldoende mate zijn bereikt zal de behandeling worden afgerond. Bij voorkeur wordt een follow-up afspraak gemaakt om de behandelresultaten na langere tijd te kunnen evalueren. Je ontvangt na definitieve afronding per mail een evaluatieformulier.

 

Gebruikte behandelmethoden (klik voor meer informatie):