ACT

Wat is ACT

ACT is de afkorting van Acceptance and Commitment Therapy. ACT is een zogenoemde derde generatie gedragstherapie. Zij volgt op de tweede generatie, de cognitieve gedragstherapie (CGT). Hoewel CGT succesvol gebleken is, is er behoefte aan het verhogen van de effectiviteit van gedragstherapeutische behandelingen, niet in de laatste plaats omdat een deel van de clienten hier toch nog onvoldoende baat bij heeft. Hoewel ACT omschreven wordt als een nieuwe generatie, positioneert ze zichzelf als een vervolg op de CGT en zijn werkzaam gebleken gedragstherapeutische technieken als exposure een belangrijk deel van de therapie. ACT kan omschreven worden als een therapie die aanvaardings en mindfulnessstrategieen combineert met strategieen ten behoeve van gedragsverandering. Acceptance staat voor aanvaarding, waarmee verwezen wordt naar aanvaarding van dat wat er innerlijk is, dus ook (en juist) de aanvaarding van ‘ongewenste’ gevoelens en gedachten. Commitment verwijst naar het zich verbinden aan de individuele doelen en (levens)waarden, en de gedragsverandering die daarvoor nodig is. Doel van de therapie is het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Hieronder wordt verstaan het in contact kunnen zijn met het hier en nu, het in volledig bewustzijn ervaren en aanvaarden van datgene wat de actuele situatie met zich meebrengt en het voldoende distantie kunnen nemen van de inhoud van het eigen denken. ACT is gebaseerd op de Relational Frame Theory, een empirisch gefundeerde theorie die handelt over de wijze waarop mensen verstrikt kunnen raken in de eigen talige processen en cognities. Deze wetenschap maakt dat in de therapie veel gebruik gemaakt wordt van metaforen, paradoxen en experientiele oefeningen bij wijze van uitweg uit de valstrik van de talige processen. Concreet geformuleerd: aan clienten worden vaardigheden geleerd om gevoelens en gedachten te ‘hebben’ en ervaren en wordt een nieuw manier aangereikt om zich daartoe te verhouden, in plaats van alle energie te besteden aan het vechten tegen ‘dat wat er is’. Hierdoor wordt het mogelijk te doen wat belangrijk en waardevol is in het leven, ongeacht of dit lastig of moeilijk is.

Voor meer informatie zie www.actcursus.nl